História Prírodnej rezervácie Baba

Flóra a fauna v okolí Svitu pred 75 rokmi

     Podnikové noviny Chemosvit vo februári 1994 uverejnili článok Príroda v okolí Svitu pred šesťdesiatimi rokmi, v ktorom sa môžeme dozvedieť:

„ V kraji, kde firma Baťa začala s výstavbou ďalšej svojej firmy Baťa – Batizovce, sa z oboch strán blízkych lesov darilo lesnej zveri. Vyskytoval sa jeleň obyčajný, srna hôrna, sviňa divá, medveď hnedý, rys ostrovid a svišť vrchovský. Z vtáctva okrem bežných operencov, vrabca domového, lastovičky obyčajnej a vrany obyčajnej, tu žili sluka hôrna, tetrov obyčajný, kaňa lesná, orol skalný, výr skalný a v letnom období na okolitých močariskách i bocian biely. V riekach a potokoch sa vo veľkom množstve vyskytoval pstruh potočný, lipeň obyčajný a mieň obyčajný. Blízke lesy poskytovali množstvo húb – najmä hríb dubový, kuriatko jedlé, kozák smrekový a ďalšie. Z lesných plodov sa vyskytovali maliny, lesné jahody, čučoriedky, šípky a brusnice. V okolí Svitu rástli prevažne ihličnaté lesy, najmä smrek obyčajný, jedľa biela a borovica lesná. Listnaté lesy boli vzácnosťou. Väčšinou sa vyskytovala breza bradavičnatá, jelša lepkavá a lieska obyčajná.“

Lesopark Baba (1989)

     O lesoparku Baba a o zriadení rovnomennej prírodnej rezervácie informovali podnikové noviny Chemosvit v apríli 1989 takto: „ Výnosom MK SSR č.1160 / 1988 – 32 bola lokalita Baba v katastrálnom území Lučivnej, Spišskej Teplice a Svitu od 1.9.1988 vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu (ŠPR). ŠPR baba je lokalizovaná južne od Svit na rovnomennom území o výmere 205,15 ha za účelom ochrany reliktných teplomilných spoločenstiev dolomitových skál so vzácnymi a chránenými druhmi fauny a flóry. Ohraničená je takto: hore dolinou pri bývalom ÚSIPe hrebeňovým chodníkom západne, smerom po signálne svetlo Správy dopravných letísk – krajom lesa k ceste do Lopušnej doliny – cestou z Lopušnej doliny k Lučivianke – východným smerom okolo rieky po sútok s Popradom – ďalej až po ÚSIP.“

Flóra v okolí Svitu koncom dvadsiateho storočia

     V budove Mestského úradu vo Svite nám poskytuje informácie o chránených rastlinách v okolí Svitu bývalá ZO SZOPK prostredníctvom presklennej tabule. Môžeme sa dočítať, že podľa informácií z roku 1988 a vtedy platnej legislatívy v okolí Svitu sa vyskytujú tieto druhy chránených rastlín:

Črievičník papučkový  Cypripedium calceolus
Dryádka osemlupienková  Dryas octopelaa
Horec jarný  Gentiana verna
Horec luskáčovitý  Gentiana asclepiadea
Klinček peristý  Dianthus plumarius
Lykovec voňavý  Daphne cneorum
Ľalia zlatohlavá  Lilium martagon
Mečík strechovitý  Gladiolus imbricatus
Medvedica lekárska  Arctostaphylos uvaursi
Orlíček obyčajný  Aquilegia vulgaris
Plamienok alpínsky  Clematis alpina
Poniklec slovenský  Pulsatilla slavica
Poniklec veľkokvetý  Pulsatilla grandiflora
Prvosienka holá  Primula auricula
Prvosienka pomúčená  Primula farinosa
Rosička okrúhlolistá  Drosera rotundifolia
Soldanelka karpatská  Soldanela carpatica
Šafran Heuffelov  Crocus heuffelianus
Vachta trojlistá  Menyanthes trifoliata
Vemenník dvojlistý  Platanthera bifolia
Veternica lesná  Anemone sylvestris
Zvonček karpatský  Campanula carpatica
Žltohlav európsky  Trollius europaeus


Článok pripravil: Vladimír Boža ml.| mapa stránok | Správa webov: www stránky Dolghi | e-mail: nchbaba@gmail.com | web partneri |
| Podporujú nás: Turistika (Vysoké Tatry) | Mobilná klimatizácia | Odvlhčovač | Umelé kvety | Športové spodné prádlo |