Fauna Prírodnej rezervácie Baba

Zvieratá, ktoré môžete stretnúť v Prírodnej rezervácii Baba

Srnka odfotografovaná v PR Baba     Prírodné podmienky prírodnej rezervácie vytvárajú predpoklad na výskyt bežných druhov živočíšstva, ako sú vlk, líška, divá mačka, rys ostrovid, jazvec, kuna, diviak, srnčia a jelenia zver. Na území rezervácie bolo pozorovaných aj 61 chránených druhov živočíchov, medzi ktoré patria hýľ obyčajný, tesár čierny, ďateľ veľký, kuvíčok vrabčí, sokol myšiar, myšiak hôrny, orol krikľavý, krkavec čierny, sýkorka, drozd, bocian biely i čierny a ropucha.| mapa stránok | Správa webov: www stránky Dolghi | e-mail: nchbaba@gmail.com | web partneri |
| Podporujú nás: Turistika (Vysoké Tatry) | Mobilná klimatizácia | Odvlhčovač | Umelé kvety | Športové spodné prádlo |