Pre školy / Základné školy /

Pozorovanie vtákov pri rieke Poprad vo Svite

[január 2012, biologická olympiáda (kat.C), Nela Gloríková, ZŠ Svit, Mierová 134]

Na tejto stránke ponúkame úryvok tejto práce. Celú prácu si môžete stiahnuť a prečítať po kliknutí na odkaz (PDF) na konci článku. V celej práci sa okrem uvádzaných informácií dozviete aj s mnoho ďalších poznatkov z pozorovania.

Úvod a zdôvodnenie voľby témy

Nela Gloríková pri pozorovaní na rieke Poprad     Som žiačkou základnej školy vo Svite. Počas voľných dní patrí k mojim záľubám pohyb v prírode a fotografovanie rastlín a živočíchov. Mám veľmi rada všetky zvieratá, od detstva je mi však blízke najmä pozorovanie vtákov. Som členkou Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS). Odmalička žijem v Podskalke, v mestskej časti Svitu. Neďaleko nášho domu tečie rieka Poprad, ktorej tok sa tiahne celým mestom Svit od západu na východ. Obľubujem jazdu na bicykli popri tejto rieke i vychádzky s mojimi spolužiakmi a kamarátmi zo záujmového krúžku. Z týchto dôvodov som si za miesto pozorovaní v rámci môjho projektu vybrala rieku Poprad vo Svite.

V rieke a tesne pri jej brehoch môžeme počas celého roka vidieť rôzne druhy živočíchov a rastlín. Vzhľadom na obmedzený rozsah projektu v rámci biologickej olympiády som si vybrala vtáky žijúce v rieke a pri rieke Poprad vo Svite.

Cieľ projektu

Cieľom môjho projektu bolo:

 • zistiť, ktoré druhy operencov sa vyskytujú v rieke a pri rieke Poprad vo Svite
 • pozorovať tieto druhy vtáctva pravidelne počas celého roka 2011 a v januári 2012
 • vyhľadať informácie o týchto druhoch vtákov v literatúre a na internete
 • zapojiť sa do celoslovenského projektu „Zimné sčítanie vodného vtáctva“ organizovaného SOS
 • zapojiť sa do medzinárodného projektu „Medzinárodný termín sčítania vodného vtáctva“
 • konzultovať o výsledkoch mojich pozorovaní s odborníkmi
 • informovať o zistených výsledkoch:
  • Slovenskú ornitologickú spoločnosť(SOS)
  • Mestský úrad vo Svite a Odbor školstva mestského úradu v Poprade
  • žiakov, občanov, návštevníkov a širokú verejnosť vo Svite
  • mladých prírodovedcov, žiakov a učiteľov iných slovenských škôl (prostredníctvom portálu www.snaturou2000.sk i zaslaním zistených výsledkov)
 • výsledky pozorovania využiť pri tvorbe jednoduchých učebných pomôcok a materiálov (krátke video, CD s fotografiami a hlasmi vtákov, puzzle, pexeso...)

Druhy vtákov na rieke a pri rieke Poprad zaznamenané vlastným pozorovaním

V roku 2011 som vo Svite pozorovala zrakom i sluchom sedem druhov vtákov, z ktorých prvých šesť menovaných ornitológovia zaraďujú k vodným. Všetky sledované druhy patria podľa najnovšej legislatívy k chráneným druhom národného, pričom spoločenská hodnota jedného jedinca je nasledovná:

 • Cíbik chochlatý (Vanellus vanellus) - 663,87 €
 • Čajka bielohlavá (Larus cachinans) - 331,93 €
 • Kačica divá (Anas platyrhynchos) - 165,97 €
 • Trasochvost biely (Motacilla alba) - 331, 93 €
 • Vodnár potočný (Cinclus cinclus ) - 331,93 €
 • Volavka popolavá (Ardea cinerea) - 663, 87 €
 • Stehlík pestrý (Carduelis carduelis) - 165, 97 €

K jednotlivým druhom som priradila túto krátku charakteristiku:

 • Kačica divá - najpočetnejší druh pozorovateľný počas celého roka, v súvislosti s preperovaním v lete samce vonkajším vzhľadom pripomínajú samice, inokedy sú výrazne farebnejšie
 • Vodnár potočný - najzaujímavejší druh z hľadiska pohybu (jediný spevavec, ktorý sa dokáže potápať), pozorovateľný počas celého roka, lepšie v zimných mesiacoch
 • Čajka bielohlavá - nový druh z hľadiska výskytu v tejto oblasti, pozorovaný v septembri až novembri 2011, v minulosti poddruh čajky striebristej, ako samostatný druh pokladaný asi len desaťročie
 • Volavka popolavá - veľmi plachý druh, v našej oblasti pozorovateľný i v zimných mesiacoch, ťažko fotografovateľný - za letu ju poznáme podľa natiahnutých nôh a esovite pretiahnutého krku
 • Cíbik chochlatý - výnimočný návštevník tejto oblasti, pozorovaný ojedinelý výskyt v zimnom období ! i keď literatúra ho zaraďuje k sťahovavým vtákom
 • Trasochvost biely - zriedkavejšie pozorovaný druh, vzbudzujúci pozornosť pohybom svojho chvosta. Vo Svite na rieke Poprad pozorovaný i v zime, na rozdiel od informácií v literatúre, kde je všeobecne pokladaný za sťahovavého a iba zriedkavo prezimujúceho.
 • Stehlík pestrý - nepatrí k vodným vtákom, často je však pozorovaný na brehu rieky Poprad - v lete sediaci na vrchole paliny a inokedy kŕmiaci sa semenami bodliakov

Záver

Počas celého roka 2011 a prvej polovice januára 2012 som na rieke Poprad vo Svite pozorovala sedem druhov vtákov, z ktorých šesť ornitológovia pokladajú za vodné. Informovala som o tom odborníkov zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti, vyššie spomenuté kompetentné osoby a inštitúcie, ako i verejnosť. Za najväčší „objavný“ prínos pokladajú ornitológovia zistenie nového výskytu čajky bielohlavej v tejto oblasti. O pozorovaných operencoch som vyhľadala informácie v literatúre a na webe a porovnala som ich s mojím vlastným pozorovaním. Zistila a zdokumentovala som odlišnosť od údajov v literatúre u troch druhov:

 • čajka bielohlavá - v staršej literatúre ako samostatný druh chýba, pokladaná je za poddruh čajky striebristej
 • cíbik chochlatý - v literatúre uvádzaný ako sťahovavý druh, vo Svite sa však nachádzal i v zime
 • trasochvost biely - v literatúre uvádzaný ako sťahovavý, iba zriedkavo prezimujúci. Vo Svite sa nachádzal i v zime.

Všetky sledované druhy patria podľa najnovšej legislatívy k chráneným druhom národného významu, pričom najväčšiu spoločenskú hodnotu z nich má cíbik chochlatý a volavka popolavá.

Pozorované druhy som zdokumentovala i v prezentácii fotografiami, ku ktorým som pridala hlasy, ktoré mi poskytol pán Repel. O vodnárovi potočnom som natočila krátke video.

Príroda v okolí Svitu, ktorou preteká rieka Poprad je prekrásna. Výskyt organizmov v nej pravidelne dokumentuje skupina žiakov, ktorej som súčasťou. Skupina patrí k najúspešnejším, o čom svedčia i viaceré ocenenia na celoslovenskej úrovni. Výsledky zistení tejto skupiny sú odovzdávané odborníkom, ktorí sa k nim môžu nielen vyjadriť, ale podľa potreby ich aj využiť.

Okrem prírodovedných poznatkov, ktoré som pri pozorovaní vtákov pri rieke Poprad získala, za prínos pokladám i pohyb na čerstvom vzduchu, spoznanie nových milovníkov prírody a komunikáciu s nimi. Počas pozorovania a spracovania výsledkov som využívala i ITK, a tak som urobila krok vpred i v tejto oblasti.

    január 2012, biologická olympiáda (kat.C), Nela Gloríková, ZŠ Svit, Mierová 134 - tlač do PDF január 2012, biologická olympiáda (kat.C), Nela Gloríková, ZŠ Svit, Mierová 134


| mapa stránok | Správa webov: www stránky Dolghi | e-mail: nchbaba@gmail.com | web partneri |
| Podporujú nás: Turistika (Vysoké Tatry) | Mobilná klimatizácia | Odvlhčovač | Umelé kvety | Športové spodné prádlo |